Јавни позив за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, на територији Града Новог Сада за 2019. годину

са Нема коментара

javni_poziv_2_2   Захтев-пречи закуп инфраструктура   Изјава и списак повезаних лица -правно лице   Образац изјаве за физичко лице

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ЖЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2018. ГОДИНИ

са Нема коментара

Delatnosti koje se ne subvencionišu kroz subvencije za samozapošljavanje 2018   Zahtev za samozapošljavanje žena 2018   Izjava podnosioca o primljenoj državnoj pomoci za samozapošljavanje žena 2018

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПУТЕМ ДОТАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА МАНИФЕСТАЦИЈА И ДОГАЂАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

са Нема коментара

Образац 1. Пријава   Образац 2а. Ревидиран буџет програма   Образац 4. Извештај о реализацији програма манифестације-догађаја   Образац 6. Изјава – Јавне набавке   ПРАВИЛНИК – Манифестације Март 2018   ЈАВНИ КОНКУРС – МАРТ Манифестације 2018  

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе на територији Града Новог Сада у 2018. години

са Нема коментара

Јавни позив стручна пракса 2018   бодовна_листа_за_стручну_праксу_ 2018

Јавни позив за организовање јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2018. години

са Нема коментара

Јавни позив јавни радови 2018   БОДОВНА ЛИСТА за јавне радове 2018

Јавни позив за стручно оспособљавање приправника на територији Града Новог Сада у 2018. години

са Нема коментара

Јавни позив за стручно оспособљавање приправника на територији Града Новог Сада у 2018. години   Изјава подносиоца о примљеној државној помоћи 2018  

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ЖЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2017. ГОДИНИ

са Нема коментара

Преузмите zakljucak.pdf   Преузмите bodovna_lista_za_subvencije_za_samozaposljavanje_2016_1.xls   Преузмите izjava_podnosioca_o_primljenoj_drzavnoj_pomoci_za_samozaposljavanje_2016_1_2.docx    

Јавни позив за стручно оспособњаваље приправника на територији града Новог Сада у 2017. години

са Нема коментара

Бодовна листа за програм приправника 2017 20.2.17   Јавни позив приправници

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе на територији града Новиг Сада у 2017. години

са Нема коментара

Бодовна листа за стручну праксу 2017   Захтев за програм стручне праксе 2017 20.2.17