Јавни позив за стручно оспособљавање приправника на територији Града Новог Сада у 2018. години

са Нема коментара

Јавни позив за стручно оспособљавање приправника на територији Града Новог Сада у 2018. години   Изјава подносиоца о примљеној државној помоћи 2018  

МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА “ПРИСTУП ИЗAЗOВИMA НEДOСTATКA ИКT КВAЛИФИКOВAНE РAДНE СНAГE У СEВEРOИСTOЧНOJ EВРOПИ”

са Нема коментара

Члан Градског већа за привреду Милорад Радојевић присуствовао је Међународној конференцији “Приступ изaзoвимa нeдoстaткa ИКT квaлификoвaнe рaднe снaгe у Сeвeрoистoчнoj Eврoпи” која је одржана у Скупштини АП Војводине. Конференцији су присуствовали и заменик покрајинског секретара за привреду и туризам Павле … Опширније