ОТВОРEНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ЖEНСКO ПРEДУЗETНИШTВO У БИЗНИСУ, MEДИJИMA И КУЛTУРИ“

са Нема коментара

Члан Градског већа за привреду Милорад Радојевић присуствовао је отварању конференције „Женско предузетништво у бизнису, медијима и култури“, која је део пројекта подржаног од Владе Републике Србије, а посвећена је подстицању женског предузетништа у овим областима. – У последње време … Опширније