ФОРУМ ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ 2019

са Нема коментара

Европски омладински центар Војводине организује Форум запошљавања младих 2019 који представља завшну активност у склопу пројекта “Омладинско предузетништво – знати како” које финасира Влада Републике Србије, Министарство омладине и спорта. Како је цео пројекат фокусиран на анимирање и укључивање младих … Опширније

ТРИДЕСЕТ НЕЗАПОСЛЕНИХ НОВОСАЂАНА УСПЕШНО ЗАВРШИЛО ОБУКУ У ОБЛАСТИ СТАРОГ ЗАНАТСТВА И УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА

са Нема коментара

У оквиру Акционог плана запошљавања Града Новог Сада реализована је Обука за старе и уметничке занате и послове домаће радиности која обухвата цeлoкупaн прoцeс изрaдe уникaтних прoизвoдa, уз кoришћeњe мaхoм jeднoстaвних aлaтa. Обуку коју је спровело Удружење самосталних занатлија Нови … Опширније