АНГАЖОВАЊЕ СЕЗОНСКИХ РАДНИКА У ПОЉОПРИВРЕДИ: НОВИ ЗАКОНСКИ ОКВИР И ОН-ЛИНЕ СИСТЕМ ЗА ПРИЈАВУ РАДНИКА

са Нема коментара

Том приликом биће представљен електронски систем за пријављивање сезонских радника у пољопривреди односно портал www.sezonskiradnici.gov.rs. Сви сезонски радници пријављени преко тог портала имају право на пензијско и инвалидско осигурање, као и осигурање у случају повреде на раду. Обука ће се … Опширније