ГРАД НОВИ САД ИЗДВОЈИО ОСАМ МИЛИОНА ДИНАРА ЗА КОНТРОЛУ ПЛОДНОСТИ ЗЕМЉИШТА

са Нема коментара

Годишњим Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2022. годину, предвиђена је контрола плодности земљишта. Град ће овај пројекат реализовати у сарадњи са Пољопривредном стручном службом „Пољопривредна станица“ ДОО Нови Сад. Данас је тим … Опширније