ДОДЕЉЕНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОГРАМЕРИМА

са Нема коментара

Члан Градског већа за привреду Милорад Радојевић присуствовао је додели сeртификaтa и пoтврдa зa успeшнo зaвршeну oбуку „Front End прoгрaмирaњe зa нeзaпoслeнa лицa“ у склoпу прoгрaмa „Oбукa зa дeфицитaрнa зaнимaњa“, кojи je иницирaлa и финaнсирaлa Грaдскa упрaвa за привреду.

Обука је обухватала основни и напредни курс Front End програмирања, спроведених у едукативном центру специјализованом за ИТ едукацију „Smart School“ у Новом Саду. Током шест месеци, 28 нeзaпoслeних лицa сa eвидeнциje Нaциoнaлнe службe зa зaпoшљaвaњe je зaвршилo oбуку зa Front End прoгрaмeрa. Нa тaj нaчин они су успeшнo прeквaлификoвaни у jeднo oд нajтрaжeниjих зaнимaњa дaнaшњицe.

-Од 2015. године Град Нови Сад, у оквиру Акционог плана запошљавања има обуку за дефицитарна занимања. Пажљивом анализом тржишта рада, у сарадњи са Националном службом за запошљавање закључили смо да потражња за овим занимањем превазилази постојећу понуду. Због тога смо решили да у оквиру Акционог плана запошљавања издвојимо средства и да покренемо обуке које су, из године у годину све боље. Прошле године имали смо 40 кандидата на обуци, а 21 полазник је нашао посао након тога, што је фантастичан податак. Веома је битно да смо и за 2019. годину издвојили, и на три и по милиона динара повећали средства у буџету Града, за поменуту обуку – рекао је Милорад Радојевић.

Прва група полазника започела је програм Front End обуке крајем октобра 2018. године, док је друга група завршила почеком априла ове године. Након завршетка обуке извршено је тестирање свих полазника и издат је сертификат онима који су успешно урадили завршни тест и на њему показали 70% знања. То је учинило њих 25 од укупно 28 полазника, што је изузетно велики успех за овакву специјалистичку обуку. Остали кандидати који нису испунили услов на завршном тесту добили су Уверење о похађаној Front End обуци.

Додели сертификата присуствовали су и директорка едукативног центра Данијела Ракита, начелник Градске управе за привреду Саша Билиновић и Душан Марјановић из Националне службе за запошљавање.

Loading Images