ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ПРОГРАМИМА УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД У 2018. ГОДИНИ

са Нема коментара
Izvestaj manifestacije