ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ИЗРАДА КРАТКОГ ФИЛМА ЗА ПРОМОЦИЈУ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ГРАДА НОВОГ САДА, ШИФРА: ЈНМВ-У-6/2018-ГУП

са Нема коментара