ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ШТАМПАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА САЈМОВА ЗАПОШЉАВАЊА, ШИФРА: ЈНМВ-У-1/2020-ГУП

са Нема коментара
5. Konkursna dokumentacija -JNMV-U-1-2020-GUP

$nbsp

6. Poziv za podnosenje ponuda - JNMV-U-1-2020-GUP

$nbsp

Flajer spoljna strana - primer

$nbsp

Flajer unutrasnja strana - primer

$nbsp

Pozivnica - primer

$nbsp

Plakat za naziv poslodavca - primer

$nbsp

Totem - primer

$nbsp

9. Odluka o dodeli ugovora - JNMV-U-1-2020-GUP