ЈАВНИ КОНКУРС за доделу бесповратних подстицајних средстава за подршку развоја женског иновационог предузетништва на територији Града Новог Сада за 2020. годин

са Нема коментара
Јавни конкурс ЖИП 2020. Nesubvencionisane_delatnosti_2020 Критеријуми за вредновање и рангирање пријава ЖИП 2020 Образац Пријаве-женско иновационо предузетништво Образац Извештаја-женско иновационо предузетништво