ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОЋА И ПОВРЋА И ИЗГРАДЊУ ВИЗУЕЛНОГ ИДЕНТИТЕТА ПРЕРАЂИВАЧА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2022. ГОДИНИ

са Нема коментара
ЈАВНИ ПОЗИВ ПРЕРАДА 2022.

 

ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА

 

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ