Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Новог Сада за 2025. годину

са Нема коментара
Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade polj. zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Novog Sada za 2025. godinu

&nbsp

Образац захтева - без плаћања накнаде - за 2025 годину

&nbsp