ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ТРОШКОВЕ НАБАВКЕ САДНОГ И СЕМЕНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, КОНТРОЛУ ЗЕМЉИШТА И ПЛОДОВА, СЕРТИФИКАЦИЈУ ОРГАНСКИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА И ДРУГЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ, А ДЕО СУ ОСТАЛИХ МЕРА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2022. ГОДИНИ

са Нема коментара
ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА 2022.

 

ИЗЈАВА ОРГАНСКА П.П. 2022.г.

 

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ- ОРГАНСКА П.П. 2022.