ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ РАЗВОЈА ОРГАНСКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ – ДОДЕЛА СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ САДНОГ И СЕМЕНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ДОЗВОЉЕНОГ ЗА УПОТРЕБУ У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ, КОНТРОЛУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ДРУГЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ А ДЕО СУ ОСТАЛИХ МЕРА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

са Нема коментара