• Analiziranje mera tekuće i razvojne ekonomske politike i njihov uticaj na industriju, zanatstvo, privatno preduzetništvo, trgovinu i snabdevenost tržišta na teritoriji Grada.
  • Prikupnjanje i obrada podataka za izradu planova, programa i projekata lokalnog ekonomskog razvoja.
  • Pripremanje predloga mišljenja o privatizaciji preduzeća, kao i praćenje sprovođenja procesa privatizacije na teritoriji Grada.
  • Staranje o razvoju i unapređenju ugostiteljstva, zanatstva i trgovine, uređivanje radnog vremena ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata, mesta na kojima se mogu obavljati određene delatnosti i drugih uslova za njihov rad i poslovanje.
  • Izdavanje uverenja o podacima iz službene evidencije – registra radnji.