• Praćenje stanja u oblasti politike zapošljavanja, unapređenje i sprovođenje mera za podsticanje zaposlenosti.
  • Izrada Akcionog plana zapošljavanja Grada.
  • Utvrđivanje delatnosti i kriterijuma za sprovođenje javnih radova od interesa za Grad.
  • Obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Saveta za zapošljavanje Grada Novog Sada i socijalno-ekonomskog saveta Grada Novog Sada.
  • httpss://www.youtube.com/watch?v=N642znXkytU