ТРЕЋИ НАЦИОНАЛНИ ДИЈАЛОГ ЈАВНО ПРИЗНАТИХ ОРГАНИЗАТОРА АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ- ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОСЛОДАВАЦА

са Нема коментара

Члан Градског већа задужен за привреду Милорад Радојевић присуствовао је скупу „Трећи национални дијалог јавно признатих организатора активности образовања одраслих – других организација и послодаваца“ који ће бити одржан 23. и 24. марта у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама. Скуп организује Агенција за квалификације, уз подршку партнерског пројекта влада Швајцарске и Србије „Знањем до посла“.

Милорад Радојевић је поздравио учеснике скупа и истакао подршку коју Град Нови Сад пружа незапосленим лицима за обуке и едукације.

– За поједина занимања на тржишту рада постоји већа потражња од понуде, па радна места на којима се радници таквих занимања запошљавају остају непопуњена, или се на њима запошљавају неадекватно оспособљени кадрови. Управо из тог разлога Град Нови Сад је од 2016. године, до данас, у Акционом плану запошљавања за обуке и едукације незапослених лица издвојио укупно 58.500.000,00 динара. Тиме је обухваћено преко 1500 незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање. Анализе показују да знатан проценат њих, у року од три до шест месеци, након завршених обука пронађе посао у области из које се обучавао. Управо је то разлог зашто средства за ове намене увећавамо из године у годину – истакао је Радојевић.

Циљ поменутог скупа је представљање досадашњих резултата на уређивању система неформалног образовања одраслих у Републици Србији. Присутнима су представљени кораци и процедуре при акредитацији програма за добијање статуса ЈПОА на основу стандарда квалификације и одржане су радионице за припрему предлога програма неформалног образовања одраслих и каријерног вођења и саветовања.

На скупу су учествовали представници министарстава, Привредне коморе Србије, Националне службе за запошљавање, јавно признатих организатора активности образовања одраслих, као и представници локалне самоуправе и социјалних партнера. Сви они су заједнички представили резултате рада и разменили мишљења о будућим правцима развоја неформалног образовања одраслих у Републици Србији.

Нови Сад, 23. март 2023. године

Члан Градског већа задужен за привреду Милорад Радојевић присуствовао је скупу „Трећи национални дијалог јавно признатих организатора активности образовања одраслих – других организација и послодаваца“ који ће бити одржан 23. и 24. марта у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама. Скуп организује Агенција за квалификације, уз подршку партнерског пројекта влада Швајцарске и Србије „Знањем до посла“.

Милорад Радојевић је поздравио учеснике скупа и истакао подршку коју Град Нови Сад пружа незапосленим лицима за обуке и едукације.

– За поједина занимања на тржишту рада постоји већа потражња од понуде, па радна места на којима се радници таквих занимања запошљавају остају непопуњена, или се на њима запошљавају неадекватно оспособљени кадрови. Управо из тог разлога Град Нови Сад је од 2016. године, до данас, у Акционом плану запошљавања за обуке и едукације незапослених лица издвојио укупно 58.500.000,00 динара. Тиме је обухваћено преко 1500 незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање. Анализе показују да знатан проценат њих, у року од три до шест месеци, након завршених обука пронађе посао у области из које се обучавао. Управо је то разлог зашто средства за ове намене увећавамо из године у годину – истакао је Радојевић.

Циљ поменутог скупа је представљање досадашњих резултата на уређивању система неформалног образовања одраслих у Републици Србији. Присутнима су представљени кораци и процедуре при акредитацији програма за добијање статуса ЈПОА на основу стандарда квалификације и одржане су радионице за припрему предлога програма неформалног образовања одраслих и каријерног вођења и саветовања.

На скупу су учествовали представници министарстава, Привредне коморе Србије, Националне службе за запошљавање, јавно признатих организатора активности образовања одраслих, као и представници локалне самоуправе и социјалних партнера. Сви они су заједнички представили резултате рада и разменили мишљења о будућим правцима развоја неформалног образовања одраслих у Републици Србији.

Нови Сад, 23. март 2023. године

Члан Градског већа задужен за привреду Милорад Радојевић присуствовао је скупу „Трећи национални дијалог јавно признатих организатора активности образовања одраслих – других организација и послодаваца“ који ће бити одржан 23. и 24. марта у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама. Скуп организује Агенција за квалификације, уз подршку партнерског пројекта влада Швајцарске и Србије „Знањем до посла“.

Милорад Радојевић је поздравио учеснике скупа и истакао подршку коју Град Нови Сад пружа незапосленим лицима за обуке и едукације.

– За поједина занимања на тржишту рада постоји већа потражња од понуде, па радна места на којима се радници таквих занимања запошљавају остају непопуњена, или се на њима запошљавају неадекватно оспособљени кадрови. Управо из тог разлога Град Нови Сад је од 2016. године, до данас, у Акционом плану запошљавања за обуке и едукације незапослених лица издвојио укупно 58.500.000,00 динара. Тиме је обухваћено преко 1500 незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање. Анализе показују да знатан проценат њих, у року од три до шест месеци, након завршених обука пронађе посао у области из које се обучавао. Управо је то разлог зашто средства за ове намене увећавамо из године у годину – истакао је Радојевић.

Циљ поменутог скупа је представљање досадашњих резултата на уређивању система неформалног образовања одраслих у Републици Србији. Присутнима су представљени кораци и процедуре при акредитацији програма за добијање статуса ЈПОА на основу стандарда квалификације и одржане су радионице за припрему предлога програма неформалног образовања одраслих и каријерног вођења и саветовања.

На скупу су учествовали представници министарстава, Привредне коморе Србије, Националне службе за запошљавање, јавно признатих организатора активности образовања одраслих, као и представници локалне самоуправе и социјалних партнера. Сви они су заједнички представили резултате рада и разменили мишљења о будућим правцима развоја неформалног образовања одраслих у Републици Србији.

Нови Сад, 23. март 2023. године

Loading Images