Начелник градске управе за привреду

Саша Билиновић, в.д.
телефон: +381 21 66 14 085
факс: +381 21 423 039
епошта: sasa.bilinovic@uprava.novisad.rs

Заменик начелника

Славка Дукић, в.д.
телефон: +381 21 66 14 085
факс: +381 21 423 039
епошта: slavka.dukic@uprava.novisad.rs

Помоћници начелника

Сузана Митровић
за запошљавање и предузетништво
телефон: +381 21 66 14 085 - локал 128
факс: +381 21 423 039
епошта: suzana.mitrovic@uprava.novisad.rs

Татјана Ванић

за привредни развој, туризам и финансије
телефон: +381 21 66 24 282 - локал 120
факс: +381 21 423 039
епошта: tatjana.vanic@uprava.novisad.rs

Иванка Чубрило

за пољопривреду и рурални развој
телефон: +381 21 66 24 282 - локал 118
факс: +381 21 423 039
епошта: ivanka.cubrilo@uprava.novisad.rs

Јасминка Зивлак

за правне послове
телефон: +381 21 66 24 282 -локал 116
факс: +381 21 423 039
епошта: jasminka.zivlak@uprava.novisad.rs

Шеф одсека

Витомир Стојилковић
за запошљавање, предузетништво, правне послове и јавне набавке
телефон: +381 21 66 24 282 - локал 124
факс: +381 21 423 039
епошта: vitomir.stojilkovic@uprava.novisad.rs