Јавни позив за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за прераду воћа, поврћа, гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља и изградњу визуелног идентитета прерађивача на територији Града Новог Сада у 2024. години

са Нема коментара
ЈАВНИ ПОЗИВ ПРЕРАДА 2024.

&nbsp

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ПРЕРАДА 2024.

&nbsp

ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА ПРЕРАДА 2024.

&nbsp