ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА

са Нема коментара
[btn text="Складиштење" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/10/skladistenje.pdf" color="#ffffff" hovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]

II JAВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за 2018. годину за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма из области привреде од јавног интереса за Град Нови Сад која реализују удружења

са Нема коментара

[btn text="II Јавни конкурс Манифестације 2018" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/09/II-Javni-konkurs-Manifestacije-2018.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="Образац 1. Пријава" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/09/Obrazac-1.-Prijava.docx" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="Образац 2. Буџет програма" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/09/Obrazac-2.-Budzet-programa.xlsx" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text=“Образац 2а. Ревидиран буџет програма“ link=“https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/09/Obrazac-2a.-Revidiran-budzet-programa.xlsx“ … Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА

са Нема коментара
[btn text="Javni_poziv_25" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/09/javni_poziv_25.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ СКИДАЊА УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

са Нема коментара
[btn text="Javni_poziv_2_3" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/09/javni_poziv_2_3.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2018. ГОДИНИ

са Нема коментара

[btn text="Zahtev za samozapošljavanje 2018" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/08/Zahtev-za-samozapošljavanje-2018novi.doc" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="Javni poziv 2018" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/08/Javni-poziv-2018..pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="Izjava podnosioca o primljenoj državnoj pomoci za samozapošljavanje 2018" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/08/Izjava-podnosioca-o-primljenoj-državnoj-pomoci-za-samozapošljavanje-2018.docx" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text=“Delatnosti koje … Опширније

Јавни позив за доделу субвенција за програмске активности постојећих и успостављање нових удружења из области пољопривреде на територији Града Новог Сада за 2018. годину

са Нема коментара
[btn text="Odluka subvencije-Udruženja" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/07/Odluka-subvencije-Udruženja.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]

Јавни позив за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, на територији Града Новог Сада за 2019. годину

са Нема коментара

[btn text="javni_poziv_2_2" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/07/javni_poziv_2_2.pdf" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="Захтев -пречи закуп сточари" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/07/Zahtev-preci-zakup-stocari.docx" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="Захтев-пречи закуп инфраструктура" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/07/Zahtev-preci-zakup-infrastruktura.docx" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="Изјава за правно лице" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/07/Izjava-za-pravno-lice.docx" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   … Опширније

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Новог Сада за 2019. годину

са Нема коментара

[btn text="Образац захтева за остваривање права" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/07/Obrazac-zahteva-za-ostvarivanje-prava.docx" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="javni_poziv_1_0" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/07/javni_poziv_1_0.pdf" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]  

ЈАВНИ ПОЗИВ за пријављивање пољопривредних произвођача заинтересованих за суфинансирање камата на краткорочне кредите за набавку обртних средстава, опреме и механизације у 2018. години, ради прибављања сагласности

са Нема коментара

[btn text="Zahtev i Izjava" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/06/Zahtev-i-Izjava.pdf" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="Javni poziv-kratkorocni krediti" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/06/Javni-poziv-kratkorocni-krediti.pdf" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]  

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ ПОСТОЈЕЋИХ И УСПОСТАВЉАЊЕ НОВИХ УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ

са Нема коментара

[btn text="javni_poziv_23" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/05/javni_poziv_23.pdf" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="prijava_udruzenja" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/05/prijava_-_udruzenja.docx" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]  

Јавни позив за подношење пријава за доделу субвенција за осигурање усева, плодова и вишегодишњих засада пољопривредним производјачима контролисане пољопривредне производње на територији Града Новог сада за 2018. годину

са Нема коментара

[btn text="Javni poziv 1" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/05/9.jpeg" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="Javni poziv 2" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/05/10.jpeg" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="Zakljucak" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/05/11.jpeg" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="PRIJAVA kontrolisana 30.4.14." link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/05/PRIJAVA-kontrolisana-30.4.14..docx" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]  

Јавни позив за доделу субвенција за трошкове сертификације производа са ознаком географског порекла на територији Града Новог Сада за 2018. годину

са Нема коментара

[btn text="Zakljucak" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/05/1.jpeg" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="Javni poziv 1" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/05/2.jpeg" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="Javni poziv 2" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/05/3.jpeg" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text=“387 PRIJAVA sub. sa oznakom GEOGRAFSKOG porekla 2018.G.“ link=“https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/05/387-PRIJAVA-sub.-sa-oznakom-GEOGRAFSKOG-porekla-2018.G..doc“ color=“#ffffff“ thovercolor=“#ffffff“ … Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2018. ГОДИНИ

са Нема коментара

[btn text="2018_zahtev_sa_biznis_planom_za_nova_radna_mesta_" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/05/2018_zahtev_sa_biznis_planom_za_nova_radna_mesta_.doc" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="Izjava podnosioca o primljenoj drzavnoj pomoci 2018 20 2 18" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/05/Izjava-podnosioca-o-primljenoj-drzavnoj-pomoci-2018-20-2-18-.docx" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="nesubvencionisane_delatnosti_2018" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/05/nesubvencionisane_delatnosti_2018.xls" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="kriterijumi_i_bodovi_u_okviru_bodovne_liste_2018" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/05/kriterijumi_i_bodovi_u_okviru_bodovne_liste_2018.xls" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"] … Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ЖЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2018. ГОДИНИ

са Нема коментара

[btn text="Delatnosti koje se ne subvencionišu kroz subvencije za samozapošljavanje 2018" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/04/Delatnosti-koje-se-ne-subvencionišu-kroz-subvencije-za-samozapošljavanje-2018..xls" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="Bodovna lista za subvencije za samozapošljavanje 2018" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/04/Bodovna-lista-za-subvencije-za-samozapošljavanje-2018.xls" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text=“Zahtev za samozapošljavanje žena 2018″ link=“https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/04/Zahtev-za-samozapošljavanje-žena-2018.doc“ color=“#ffffff“ thovercolor=“#ffffff“ … Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПУТЕМ ДОТАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА МАНИФЕСТАЦИЈА И ДОГАЂАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

са Нема коментара

[btn text="Образац 1. Пријава" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/03/Obrazac-1.-Prijava.docx" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="Образац 2. Буџет програма" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/03/Obrazac-2.-Budzet-programa.xlsx" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="Образац 2а. Ревидиран буџет програма" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/03/Obrazac-2a.-Revidiran-budzet-programa.xlsx" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text=“Образац 3. Изјава подносиоца пријаве“ link=“https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/03/Obrazac-3.-Izjava-podnosioca-prijave.docx“ … Опширније

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе на територији Града Новог Сада у 2018. години

са Нема коментара

[btn text="Јавни позив стручна пракса 2018" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/02/Javni-poziv-strucna-praksa-2018.pdf" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="захтев_за_програм_стручне_праксе_2018" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/02/zahtev_za_program_strucne_prakse_2018.doc" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="бодовна_листа_за_стручну_праксу_ 2018" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/02/bodovna_lista_za_strucnu_praksu_-2018.xls" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]  

Јавни позив за организовање јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2018. години

са Нема коментара

[btn text="Јавни позив јавни радови 2018" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/02/Javni-poziv-javni-radovi-2018.pdf" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="Пријава за јавне радове 2018" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/02/Prijava-za-javne-radove-2018.doc" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="БОДОВНА ЛИСТА за јавне радове 2018" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/02/BODOVNA-LISTA-za-javne-radove-2018.docx" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]  

Јавни позив за стручно оспособљавање приправника на територији Града Новог Сада у 2018. години

са Нема коментара

[btn text="Јавни позив за стручно оспособљавање приправника на територији Града Новог Сада у 2018. години" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/02/Javni-poziv-pripravnici-2018.pdf" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="Захтев за приправнике 2018" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/02/Zahtev-za-pripravnike-2018.docx" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text=“Изјава подносиоца о примљеној државној помоћи 2018″ … Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА- ДОТАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА МАНИФЕСТАЦИЈА И ДОГАЂАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ – II ПОЗИВ

са Нема коментара

[btn text="Јавни конкурс II позив" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/09/Javni-konkurs-II-poziv.pdf" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="закључак II позив" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/09/zakljucak-II-poziv.pdf" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="1.3 Образац 1" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/09/1.3-Obrazac-1.docx" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="1.4 Образац 2" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/09/1.4-obrazac-2.xlsx" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"] … Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ

са Нема коментара

[btn text="Преузмите jp_pravo_preceg.pdf" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/07/jp_pravo_preceg.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]  

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ЖЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2017. ГОДИНИ

са Нема коментара

[btn text="Преузмите zakljucak.pdf" link="http://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/05/zakljucak_11.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="Преузмите javni_poziv.pdf" link="http://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/05/javni_poziv_16.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="Преузмите bodovna_lista_za_subvencije_za_samozaposljavanje_2016_1.xls" link="http://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/05/bodovna_lista_za_subvencije_za_samozaposljavanje_2016_1_0.xls" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="Преузмите delatnosti_koje_se_ne_subvencionisu_kroz_subvencije_za_samozaposljavanje_2.xls" link="http://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/05/delatnosti_koje_se_ne_subvencionisu_kroz_subvencije_za_samozaposljavanje_2_0.xls" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text=“Преузмите izjava_podnosioca_o_primljenoj_drzavnoj_pomoci_za_samozaposljavanje_2016_1_2.docx“ link=“http://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/05/izjava_podnosioca_o_primljenoj_drzavnoj_pomoci_za_samozaposljavanje_2016_1_2.docx“ … Опширније

JAВНИ КОНКУРС за доделу средстава – дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови Сад за 2017. годину

са Нема коментара

[btn text="Јавни конкурс" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/03/javni_konkurs.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]  [btn text="2.2 конкурс исправка" link="http://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/03/2.2-konkurs-ispravka.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"] [btn text="1.3 Образац 1" link="http://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/03/1.3-Obrazac-1.docx" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"] [btn text="1.4 образац 2" link="http://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/03/1.4-obrazac-2.xlsx" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"] [btn text=“1.5 Прилог 1″ link=“http://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/03/1.5-Prilog-1.docx“ tcolor=“#ffffff“ thovercolor=“#ffffff“ icon=“kt-icon-document“ … Опширније

Jавни позив за организовање јавних радова од инетереса за град нови сад 2017. години

са Нема коментара

[btn text="Бодовна листа 13.3" link="http://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/03/bodovna_lista_13.3.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"] [btn text="Јавни позив - Јавни радови" link="http://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/03/javni_poziv_javni_radovi.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"] [btn text="Пријава за јавне радове 2017" link="http://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/03/prijava_za_javne_radove_2017.doc" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]

Јавни позив за стручно оспособњаваље приправника на територији града Новог Сада у 2017. години

са Нема коментара

[btn text="Бодовна листа за програм приправника 2017 20.2.17" link="http://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/03/bodovna_lista_za_program_pripravnika_2017_20.2.17.docx" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"] [btn text="Изјава подносиоца о примљеној дрзавној помоћи 2017 20.2.17" link="http://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/03/izjava_podnosioca_o_primljenoj_drzavnoj_pomoci_2017_20.2.17.docx" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"] [btn text="Јавни позив приправници" link="http://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/03/javni_poziv_pripravnici.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"] [btn text=“Захтев за приправнике 2017″ link=“http://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/03/zahtev_za_pripravnike_2017.docx“ tcolor=“#ffffff“ … Опширније

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе на територији града Новиг Сада у 2017. години

са Нема коментара

[btn text="Бодовна листа за стручну праксу 2017" link="http://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/02/bodovna_lista_za_strucnu_praksu_2017.xls" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"] [btn text="Јавни позив стручна пракса" link="http://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/02/javni_poziv_strucna_praksa.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"] [btn text="Захтев за програм стручне праксе 2017 20.2.17" link="http://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/02/zahtev_za_program_strucne_prakse_2017_20.2.17.doc" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]