• Прикупљање и обрада података за израду планова, програма и пројеката развоја туризма.
  • Предузуимање мера и учествовање у активностима које су у функцији сталног унапређења садржаја туристичке понуде и побољшања квалитета туристичких услуга.
  • Прописивање програма полагања и начина полагања стручног испита за туристичке водиче Града.
  • Вођење евиденције туристичких водича Града.
  • Одређивање облика и садржине легитимације и ознаке туристичких водича Града.
  • Бршење надзора на организацијом у области туризма чији је оснивач Град.
  • Предлагање висине боравишне таксе, као и коришћење буџетских средстава прикупљених од боравишне таксе.
  • Праћење спровођења програма рада Туристичке организације Града Новог Сада.
  • Категоризација сеоског туристичког домаћинства и објеката у домаћој радиности (кућа, апартман и соба).