Начелник градске управе за привреду

Саша Билиновић, в.д.
телефон: +381 21 66 14 085
факс: +381 21 423 039
епошта: [email protected]

Заменик начелника

Славка Дукић, в.д.
телефон: +381 21 66 14 085
факс: +381 21 423 039
епошта: [email protected]

Помоћници начелника

Сузана Митровић
за запошљавање и предузетништво
телефон: +381 21 66 14 085 - локал 128
факс: +381 21 423 039
епошта: [email protected]

Татјана Ванић

за привредни развој, туризам и финансије
телефон: +381 21 66 24 282 - локал 120
факс: +381 21 423 039
епошта: [email protected]

Иванка Чубрило

за пољопривреду и рурални развој
телефон: +381 21 66 24 282 - локал 118
факс: +381 21 423 039
епошта: [email protected]

Јасминка Зивлак

за правне послове
телефон: +381 21 66 24 282 -локал 116
факс: +381 21 423 039
епошта: [email protected]

Шеф одсека

Витомир Стојилковић
за запошљавање, предузетништво, правне послове и јавне набавке
телефон: +381 21 66 24 282 - локал 124
факс: +381 21 423 039
епошта: [email protected]