Начелник градске управе за привреду

Саша Билиновић, в.д.
телефон: +381 21 66 14 085
факс: +381 21 423 039
епошта: [email protected]

Заменик начелника

Смиљана Кочић, в.д.
телефон: +381 21 66 14 085
факс: +381 21 423 039
епошта: [email protected]

Помоћници начелника

Бранислава Станојевић
за запошљавање
телефон: +381 21 66 14 085 - локал 133
факс: +381 21 423 039
епошта: [email protected]

Татјана Ванић

за финансије, јавне набавке и туризам
телефон: +381 21 66 24 282 - локал 119
факс: +381 21 423 039
епошта: [email protected]

Иванка Чубрило

за пољопривреду, водопривреду и рурални развој
телефон: +381 21 66 24 282 - локал 118
факс: +381 21 423 039
епошта: [email protected]

Владица Вуковић

за правне послове
телефон: +381 21 66 24 282 -локал 126
факс: +381 21 423 039
епошта: [email protected]

Жаклина Јовановић

за предузетништво и економско-привредни развој
телефон: +381 21 66 24 282 -локал 122
факс: +381 21 423 039
епошта: [email protected]

Јавне набавке

Витомир Стојилковић
Jавне набавке
телефон: +381 21 66 24 282 - локал 124
факс: +381 21 423 039
епошта: [email protected]