Јавнa набавкa услуга – израда програма развоја туризма града новог сада за период 2018.-2022. године, шифра: ЈHМВ-У-2/2017-ГУП

са Нема коментара

5. Конкурсна документација -ЈНМВ-У-2-2017-ГУП   9. Одлука о додели уговора – ЈНМВ-У-2-2017-ГУП