• Praćenje stanja i predlaganje mera za unapređenje poljoprivrednog zemljišta, šuma i voda, biljnog i životinjskog sveta i vodoprivrede.
  • Izrada godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i staranje o njegovom sprovođenju.
  • Utvrđivanje mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za područje Grada.
  • Izrada programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike.
  • Staranje o korišćenju pašnjaka i odlučivanje o privođenju pašnjaka drugoj kulturi.
  • Određivanje erozivnih područja i učestvovanje u pripremi protib erozivnih mera.
  • Utvrđivanje vodoprivrednih uslova i izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole za objekte od značaja za Grad.
  • Utvrđivanje visine naknade za promenu namene poljpoprivrednog zemljišta.
  • Organizovanje zaštite od elemntarnih i drugih većih nepogoda i zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.
  • Podsticanje i pomoć razvoja zadrugarstva.