ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА – ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА ПОЉОРЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ, ШИФРА: ЈНМВ-Д-2/2017-ГУП

са Нема коментара

5. Конкурсна документација -ЈНМВ-Ђ2-2017-ГУП   9. Odluka o dodeli ugovora – JNMV-D-2-2017-GUP   11. Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-Д2-2017-ГУП-ПАРТИЈА-2   11. Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-Д2-2017-ГУП-ПАРТИЈА-4