ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА – МОТОЦИКЛИ И КАЦИГЕ ЗА МОТОЦИКЛЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПОЉОРЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ, ШИФРА: ОП-2/2017-ГУП

са Нема коментара

[btn text="5. Konkursna dokumentacija -OP-2-2017-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/08/5.-Konkursna-dokumentacija-JNMV-D-2-2017-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="6. Poziv za podnosenje ponuda -OP-2-2017-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/08/6.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-JNMV-D-2-2017-GUP.pdf" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="9. Odluka o obustavi postupka - OP-2-2017-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/09/9.-Odluka-o-obustavi-postupka-OP-2-2017-GUP.pdf" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text=“10. … Опширније

ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА – ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА ПОЉОРЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ, ШИФРА: ЈНМВ-Д-2/2017-ГУП

са Нема коментара

[btn text="5. Конкурсна документација -ЈНМВ-Ђ2-2017-ГУП" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/08/5.-Konkursna-dokumentacija-JNMV-D-2-2017-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="6. Позив за подносење понуда -ЈНМВ-Ђ2-2017-ГУП" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/08/6.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-JNMV-D-2-2017-GUP.pdf" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="9. Odluka o dodeli ugovora - JNMV-D-2-2017-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/08/9.-Odluka-o-dodeli-ugovora-JNMV-D-2-2017-GUP.pdf" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text=“11. … Опширније