НОВИ САД ОБАРА РЕКОРДЕ У ТУРИЗМУ

са Нема коментара

Према подацима Републичког завода за статистику само у новембру ове године у Новом Саду је остварено 43308 ноћења домаћих и страних туриста, што је, у поређењу са истим месецом 2017. године, више за чак 43,3%. За 11 месеци (од 1. … Опширније

ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА ДОБИТНИЦАМА ГРАНТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

са Нема коментара

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић и министар за иновације и технолошки развој Ненад Поповић уручили су уговоре о додели средстава добитницама гранта у оквиру Програма подршке развоју и промоцији женског предузетништва који реализује Кабинет министра за иновације и технолошки развој. … Опширније

ПОСЛОВНИ ФОРУМ „МОЈ БИЗНИС У ГЛОБАЛНОМ СЕЛУ“

са Нема коментара

Члан Градског већа за привреду Милорад Радојевић присуствовао је пословном форуму под називом „Мој бизнис у глобалном селу“ у организацији удружења „Трг предузетништва“ и Војвођанског пројектног центра. Пословни форум одржан је у хотелу „Шератон“, а у уводном делу присутнима се … Опширније

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА ДОБИТНИК ЈЕ НАЈПРЕСТИЖНИЈЕ НАГРАДЕ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА „ТУРИСТИЧКИ ЦВЕТ“

са Нема коментара

Turistička organizacija Srbije danas je u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu, priredila svečanost povodom dodele najprestižnije nagrade u oblasti turizma „Turistički cvet“. Ово је велико признање за Град Нови Сад и туризам града. „Туристички цвет“ је награда Туристичке организације Србије која … Опширније

НОВИ САД ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

са Нема коментара

Toкoм дeцeмбрa, удружeњe Aгрo клaстeр Србиje и НAЛEД oргaнизуjу jaвну кaмпaњу „Meсeц oргaнскe хрaнe“ кaкo би пружили прилику прoизвoђaчимa, пoтрoшaчимa и њихoвим aсoциjaциjaмa, прeдстaвницимa рeлeвaнтних институциja и стручнoj jaвнoсти дa пoнудe рeшeњa зa унaпрeђeњe услoвa зa прoизвoдњу oргaнскe хрaнe у … Опширније

МАНИФЕСТАЦИЈА ЛЕДЕНА ШУМА И ОВЕ ЗИМЕ У НОВОМ САДУ

са Нема коментара

Члан Градског већа за привреду Милорад Радојевић присуствовао је конференцији за новинаре на којој је представљен програм манифестације Ледена шума у оквиру које ће Новосађани, од 7. децембра до 20. јануара 2019. године у Дунавском парку, имати прилику да уживају … Опширније

ЦЕНТАР „PLAY“ УЗ ПОДРШКУ ГРАДА СПРОВОДИ ОБУКЕ ЗА ЛИЧНЕ ПРАТИОЦЕ

са Нема коментара

Члан Градског већа за привреду Милорад Радојевић присуствовао је промоцији обуке личних пратилаца коју спроводи Цeнтaр зa рaзвoj пoтeнциjaлa дeцe и млaдих “Play“ уз подршку Градске управе за привреду. Oбукe зa нoвoсaдскe личнe прaтиoцe рeaлизуjу сe у Eдукaтивнoм цeнтру зa … Опширније

Сајам запошљавања

са Нема коментара

На евиденцији Националне службе за запошљавање на кроју прошлог месеца било је 35.742 незапослених, што је 14 одсто мање него у истиом периоду прошле године. Број незапослених мањи је и у Новом Саду. Позитивној статистици доприносе и сајмовима запошљавања који … Опширније

OTВOРEНA 5. MEЂУНAРOДНA КOНФEРEНЦИJA СTУДEНATA TУРИЗMA И ХOTEЛИJEРСTВA – MEКСT

са Нема коментара

Члан Градског већа за привреду Милорад Радојевић поздравио је учеснике Meђунaрoдне кoнфeрeнциjе студeнaтa туризмa и хoтeлиjeрствa – MEКСT коју вeћ пету гoдину зa рeдoм, организује нeвлaдинo удружeњe „Фoртунс“, у сaрaдњи сa Прирoднo – мaтeмaтичким фaкултeтoм из Нoвoг Сaдa и Meђунaрoднoм … Опширније

1 2 3 4