Јавна набавка услуга – Геодетске услуге за увођење у посед државног пољопривредног земљишта, ШИФРА: ЈНМВ-У-6/2017-ГУП

са Нема коментара
5. Konkursna dokumentacija -JNMV-U-6-2017-GUP

 

6. Poziv za podnosenje ponuda -JNMV-U-6-2017-GUP

 

9. Odluka o obustavi postupka - JNMV-U-6-2017-GUP

 

10. Obavestenje o obustavi postupka - JNMV-U-6-2017-GUP