ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ИЗРАДА ПРОГРАМА И ПЛАНА УПРАВЉАЧКОГ МОДЕЛА ПЕТРОВАРАДИНСКЕ ТВРЂАВЕ, ШИФРА: ЈНМВ-У-4/2018-ГУП

са Нема коментара