ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОЋА, ПОВРЋА, ГАЈЕНОГ ЗАЧИНСКО, ЛЕКОВИТОГ И АРОМАТИЧНОГ БИЉА И ИЗГРАДЊУ ВИЗУЕЛНОГ ИДЕНТИТЕТА ПРЕРАЂИВАЧА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2024. ГОДИНИ

са Нема коментара
ЗАПИСНИК КОМИСИЈЕ СА ЛИСТОМ ВРЕДНОВАЊА- ПРЕРАДА 2024.

&nbsp