ЈАВНИ ПОЗИВ за пријављивање пољопривредних произвођача заинтересованих за суфинансирање камата на краткорочне кредите за набавку обртних средстава, опреме и механизације у 2018. години, ради прибављања сагласности

са Нема коментара