ПОЧЕЛА СА РАДОМ ПОЉОРЕДАРСКА СЛУЖБА ГРАДА НОВОГ САДА

са Нема коментара

Члан Градског већа за привреду Милорад Радојевић и члан Градског већа за комуналне послове Владимир Стојковић обишли су Пољоредарску службу која обавља активности дефинисане Одлуком о мерама за заштиту пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада, на површини од 46.446 хектара земљишта.

Поменутом Одлуком прописано је да послове заштите и контролу примене мера заштите пољопривредног земљишта, обавља пољоредарска служба организована у оквиру Градске управе за инспекцијске послове путем надзорника – пољоредара.

– Пољоредарска служба, основана почетком године, сада достиже пуни капацитет. Формирана је са циљем да пољоредари свакодневним обиласком атара заштите пољопривредно земљиште од неовлашћеног коришћења, пре свега обрате пажњу на пољске путеве и канале, и чувају засаде и усеве који су на територији Града Новог Сада. Служба која тренутно броји 14 чланова до сада је интервенисала у великом броју случајева, и успоставила је контакт са надлежним покрајинским секретаријатима, републичком инспекцијом, министарством унутрашњих послова, а што је нама најбитније, успостављена је добра сарадња са месним заједницама и пољопривредницима. Управо су пољопривредници ти који знају који су проблеми у атару, а Пољоредарска служба у сваком случају треба да им буде прва адреса којој ће се обратити када примете нешто неуобичајено – рекао је Милорад Радојевић.

Шеф одсека Пољоредарске службе Драган Станивук рекао је да је та служба организована тако да у току једне радне недеље, надзорници-пољоредари обиђу укупну површину од 46.446 хектара која је подељена на пољске атаре. Он је такође додао да су поступања надзорника-пољоредара до сада била везана за отпад и незакониту сечу стабала на пољопривредном земљишту, штету на усевима од дивљачи на неловном подручју, и како је рекао, за копање и присвајање песка са пољопривредног земљишта без дозволе.

Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2017. годину опремање пољоредарске службе врши Градска управа за привреду. У складу са наведеним, а на основу исказаних потреба Градске управе за инспекцијске послове, до сада је Градска управа за привреду набавила опрему за пољоредарску службу и то униформе, одећу и обућу за потребе пољоредара, техничку опрему (мобилни телефони, фотоапарати, батеријске лампе и GPS уређај за лакше лоцирање парцела), а у току је поступак набавке два теренска возила.

Нови Сад, 10. новембар 2017. године