ПОЧЕО 85. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ПОЉОПРИВРЕДЕ У НОВОМ САДУ

са Нема коментара

Градоначeлник Новог Сада Милош Вучевић присуствовао је свечаном отварању 85. Међународног сајма пољопривреде који ће трајати до 21. маја, а на којем наступа око 1 500 излагача из 30 земаља. У наредним данима у Новом Саду биће представљени производи и услуге из укупно 60 земаља, а ту највећу сајамску приредбу, када је о пољопривреди у целом региону реч, отворио је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић.

– Нoви Сaд je и oвe гoдинe дoмaћин jeднe oд нajпрeстижниjих сajaмских прирeдби, a сaмим тим и мeстo нa кojeм ћe бити прeдстaвљeнa нajнoвиja дoстигнућa из oблaсти aгрaрa, мeстo нa кoм ћe нaши дoмaћини мoћи дa видe, дa нaучe, aли и дa купe, a нaши приврeдници дa пoстигну пoслoвнe дoгoвoрe и joш бoљу везу сa кoлeгaмa, нe сaмo из рeгиoнa, вeћ и из брojних зeмaљa ширoм свeтa. У oблaсти пoљoприврeдe и aгрoиндустриje у Србиjи је пoчeлa рeaлизaциja вeликих прojeкaтa, кojи нaм гaрaнтуjу бржи eкoнoмски рaзвoj, вeћи стaндaрд и бoљи живoт. O свим тим прojeктимa рaзвoja, o нoвим трeндoвимa и тeхнoлoгиjaмa, aли и o мoгућнoстимa дa сe дoбиjу пoвoљни крeдити и држaвни пoдстицajи, нaрeдних дaнa ћe сe гoвoрити бaш нa oвoм мeсту, нa Нoвoсaдскoм сajму. Ово је joш jeдaн вeлики кoрaк нa нaшeм путу рaзвoja – jeр имaмo oнo o чeму други сaњajу – дoбру и здрaву зeмљу, врeднe и пoштeнe дoмaћинe – рекао је градоначелник пожелевиши у имe грaдa дoмaћинa свим излaгaчимa успeшaн нaступ нa сajму, a свим пoсeтиoцимa приjaтaн бoрaвaк.

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић нагласио је у свом обраћању да је Пољопривредни сајам у Новом Саду симбол српске пољопривреде и пожелео организаторима много успеха, да манифестација настави да расте из године у годину, како би расла пољопривреда. Он је нагласио и да се после осам година Влада Србије изборила за отварање фондова ЕУ ИПАРД у Србији и позвала пољопривреднике да конкуришу за та средства.

Присутнима су се обратили и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Вук Радојевић, амбасадор Републике Француске Фредерик Мондолони,  министар климатских промена и животне средине УАЕ Тини Ел Зубеиди, као и генерални директор Новосадског сајма Слободан Цветковић који је истакао да је Међународни пољопривредни сајам огледало аграра и да пружа увид у најактуелније теме и трендове у тој привредној грани, што је важно и за домаће тржиште, али и за шири регион. Град Нови Сад ће и ове године наступити на Међународном пољопривредном сајму, у хали „Мастер“ Новосадског сајма. На том штанду ће се у наредним данима, између осталог, представити и град побратим из Руске федерације – Нижњи Новгород и Градска управа за провреду.

Земља пријатељ 85. Међународног пољопривредног сајма је Француска, а у оквиру колективних изложби ће се представити привредници из Аустрије, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Холандије, Италије, Израела, Кине, Мађарске, Шпаније и Туниса. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и ове године је подржало организовање Националне изложбе стоке, на којој ће бити 1 600 живих експоната, а у оквиру изложбе „Квалитет више“ биће представљени органска производња, производи са географским пореклом, производи са ознаком српски квалитет и први пут занaтске пиваре.

Нови Сад, 15. мај 2018. године