Poseta Međunarodnom sajmu poljoprivrede, vina i maslinovog ulja u Veroni

sa Nema komentara

Studijska poseta Italiji – Verona

(09. do 13. aprila 2016. godine )

 

U okviru realizacije mere transfer znanja i razvoj savetodavstva – Unapređenje
obuka u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja Programa podrške za sprovođenje
poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji Grada Novog Sada za
2016. godinu, Gradska uprava za privredu je omogućila poljoprivrednim proizvođačima
organske i kontrolisane poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje proizvoda sa oznakom
geografskog porekla studijsku posetu farmama u Italiji (Verona) koje se bave organskom
proizvodnjom.
Posle teorijskog dela edukacije koji je obuhvatio predavanja iz oblasti organske
proizvodnje u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu i stočarstvu, metode i ciljeve
kontrolisane poljoprivredne proizvodnje, administrativnu proceduru u procesu
sertifikacije, postupak i sertifikaciju u proizvodnji proizvoda sa oznakom
geografskog porekla i marketing i tržište organskih proizvoda, i koju je 15
poljoprivrednih proizvođača uspešno završilo, planirana je i studijska poseta za ove
proizvođače.
U okviru studijske posete odabrana je Italija kao jedna od vodećih Evropskih
zemalja organske i proizvodnje i potrošnje čije organsko tržište se procenjuje na oko
1,45 milijardi evra, a površina sa organskim sistemima je oko 1.052.002 hektara.

Poljoprivredni proizvođači su posetili dva poljoprivredna gazdinstva organske
proizvodnje, jedno koje se bavi organskom proizvodnjom jabuka – „ Bazzoni Simone“ i jedno
koje se bavi proizvodnjom organskog povrća – „Zenti Gaetano“.

Takođe su posetili Međunarodni sajam poljoprivrede, vina i maslinovog ulja u
Veroni, koji se održava svake godine u periodu od 09. do 12. aprila, koji je prošle
godine imao oko 300 izlagača i preko 50 hiljada posetilaca.

Realizacijom ove mere, organskim poljoprivrednim proizvođačima sa područja
Grada Novog Sada omogućeno je da se još bliže upoznaju sa metodama i iskustvima
zemalja koje su vodeće u organskoj proizvodnji, kako bi pojedina iskustva mogli
primeniti u sopstvenoj proizvodnji.