Посета Међународном сајму пољопривреде, вина и маслиновог уља у Верони

са Нема коментара

Студијска посета Италији – Верона

(09. до 13. априла 2016. године )

 

У оквиру реализације мере трансфер знања и развој саветодавства – Унапређење
обука у области пољопривреде и руралног развоја Програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада за
2016. годину, Градска управа за привреду је омогућила пољопривредним произвођачима
органске и контролисане пољопривредне производње и производње производа са ознаком
географског порекла студијску посету фармама у Италији (Верона) које се баве органском
производњом.
После теоријског дела едукације који је обухватио предавања из области органске
производње у ратарству, повртарству, воћарству и сточарству, методе и циљеве
контролисане пољопривредне производње, административну процедуру у процесу
сертификације, поступак и сертификацију у производњи производа са ознаком
географског порекла и маркетинг и тржиште органских производа, и коју је 15
пољопривредних произвођача успешно завршило, планирана је и студијска посета за ове
произвођаче.
У оквиру студијске посете одабрана је Италија као једна од водећих Европских
земаља органске и производње и потрошње чије органско тржиште се процењује на око
1,45 милијарди евра, а површина са органским системима је око 1.052.002 хектара.

Пољопривредни произвођачи су посетили два пољопривредна газдинства органске
производње, једно које се бави органском производњом јабука – „ Bazzoni Simone“ и једно
које се бави производњом органског поврћа – „Zenti Gaetano“.

Такође су посетили Међународни сајам пољопривреде, вина и маслиновог уља у
Верони, који се одржава сваке године у периоду од 09. до 12. априла, који је прошле
године имао око 300 излагача и преко 50 хиљада посетилаца.

Реализацијом ове мере, органским пољопривредним произвођачима са подручја
Града Новог Сада омогућено је да се још ближе упознају са методама и искуствима
земаља које су водеће у органској производњи, како би поједина искуства могли
применити у сопственој производњи.