20 лица ромске националности стекло нова знања и вештине у Занатско образовном центру Аџија у Новом Саду

са Нема коментара

Обуке за реализовање конкретних послова организоване су у циљу стицања и унапређења знања за 20 полазника, ромске националности са територије Новог Сада.
У оквиру пројекта: “Локални гласови за бољу инклузију“, који се реализује у оквиру програма  Подршка Европске уније инклузији Рома „Оснаживање локалних заједница за инклузији Рома“, а коју спороводи Стална Конференција градова и општина (СКГО), а финансира Европска Унија кроз ИПА 2016, Центар за производњу знања и вештина и Градска управа за привреду Града Новог Сада, упутили су лица која су теже запошљива, без квалификација и без завршене основне школе на обуке у Занатско образовни центар АЏИЈА у Новом Саду.
Обуке се посебно односе на лица која спадају у категорије угрожених лица која се истовремено суочавају са више фактора отежане запошљивости, као и на лица која припадају ромској националности.