ОБЈАВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ

са Нема коментара

Град Нови Сад је путем Градске управе за привреду, дана 1.марта, објавио три јавна позива – Јавни позив за стручно оспособљавање приправника на територији Града Новог Сада, Јавни позив за реализацију програма стручне праксе на територији Града Новог Сада и … Опширније