ЕДУКОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ТУРИЗМУ

са Нема коментара

Градска управа за привреду Града Новог Сада заједно са Центром за истраживања и студије туризма из Новог Сада и Пословним удружењем хотелско угоститељске привреде ХОРЕС из Београда, започиње са реализацијом програма „Едуковање и усавршавање људских ресурса у туризму“ који ће се спроводити на територији Новог Сада у периоду од јуна до октобра 2020. године.

Основни циљ обука и едукација је подизање нивоа знања и вештина, образовање и стручно усавршавање актера у туризму. Едуковањем и усавршавањем људских ресурса у туризму и угоститељству омогућава се развој туристичких производа, услуга и нових технологија, у циљу повећања конкурентности не само туристичког производа, него и туристичких предузећа, али и туристичке дестиниције у целости.

Град Нови Сад последњих година издваја значајна средстава за реализацију различитих врста обука, како за запослене, тако и за незапослене особе са територије Новог Сада (преквалификација и доквалификација), о чему сведочи успешно реализована прошлогодишња едукација и обука којој се прикључило 55 полазника на едукацијама за запослене у туризму и 80 полазника на обукама за незапослене (од чега је 67 полазника стекло услове за добијање сертификата).

Програм обука обухвата:
Едукацију запослених кроз организовање радионица за најмање 50 полазника, представника јавног, приватног и цивилног сектора (туристичке организације, туристиче агенције, хотелијере, пружаоце услуге смештаја, ресторане, удружења за организацију догађаја и промоцију туризма итд.). Имајући у виду кризу изазвану корона вирусом акценат едукација за запослене биће на кризним комуникацијама, управљањем дестинацијом након кризе, приоритет коришћења дигиталних платформи у сврху промоције дестинације итд. Теме ће такође бити стављене у контекст унапређења туристичке понуде Новог Сада (повећање и унапређење атракција, повећање броја долазака и ноћења туриста, стимулисање приватног сектора).

Обука и образовање незапослених лица из области туризма, укључиће најмање 50 полазника који су евидентирани код НСЗ, а који желе да се преквалификују или стекну додатне вештине кроз профиле: рецепционер/ка, кувар/ица и конобар/ица.
Менторски рад биће омогућен за најмање 10 полазника. Обука „један на један“ са ментором биће реализована за најмање пет полазника за различите позиције у кухињи и за најмање пет полазника за развој предузетничких вештина (покретање самосталног посла).
Практични (студијски део) обуке реализоваће се након спроведених едукација и обука за 50 најбољих полазника. Поред карактера посете најбољим праксама практични део обуке имаће и едукативни карактер, а уједно ће садржати и компоненту умрежавања са актерима истог или сличног профила на дестинацији.

Обуке ће одржати експерти са дугогодишњим практичним искуством, тј. стручњаци и предузетници из домена туризма, хотелијерства и креативних индустрија из Србије и иностранства. У сарадњи са кључним актерима развоја туризма на територији Новог Сада током јуна и јула ће се направити селекција полазника и усагласити теме едукација и обука са очекивањима полазника. Током августа, септембра и октобра обуке ће се спроводити, док ће се студијско путовање организовати у октобру. Свим полазницима ће на крају обуке бити додељене потврде (запослени у туризму) и сертификати (незапослени).

Сви који су заинтересовани да се пријаве за едукације/обуке то могу извршити преко следећих контаката.

За запослене: Центар за истраживања и студије туризма, Нови Сад
Контакт особа: Јелисавета Пурић Самарџија
Телефон: +381 65 5511117, +381 21 6571766
Е- маил: [email protected] , www.ctrs-balkans.org

За незапослене: Пословно удружење хотелско угоститељске привреде – ХОРЕС, Београд
Контакт особа: Драгана Боснић
Телефон: +381 11 2642341, +381 11 3612538
Е- маил: [email protected], [email protected], www.hores.rs

Градска управа за привреду

Нови Сад, 11. јун 2020. године