ГРАД ИЗДВОЈИО 30 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА СУБВЕНЦИЈУ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

са Нема коментара

Градска управа за привреду је 30. августа 2021. године расписала Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање на територији Града Новог Сада у 2021. години.

Јавни позив је објављен на сајту Града Новог Сада www.novisad.rs и Градске управе за привреду www.privredans.com

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленим лицима са евиденције Националне службе за запошљавање у Новом Саду ради оснивања неког облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос. Субвенција за самозапошљавање незапослених лица додељује се у једнократном износу од 250.000,00 до 400.000,00 динара у зависности од новорегистроване делатности и висине оправданих трошкова и улагања исказаних у бизнис плану. Уколико се више незапослених лица удружи у складу са законом свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остварује право на субвенцију у износу од 250.000,00 до 400.000,00 динара.

Незапослено лице које оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност најмање 12 месеци. Укупан износ средстава издвојен за овај конкурс је 30 милиона динара.

Захтев са бизнис планом и пратећом документацијом, у два примерка, подноси се Градској управи за привреду путем поште или лично, а Јавни позив ће бити отворен до 17. септембра 2021. године.