II Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за 2023. годину за подстицање програма и манифестација или недостајућег дела средстава за финансирање програма и манифестација из области привреде од јавног интереса за Град Нови Сад која реализују удружења

са Нема коментара
II Јавни конкурс програми и манифестације Образац 1. Пријава Манифестације 2023 II &nbsp

Образац 2. Буџет Програма-Манифестације 2023 II &nbsp

Образац 2а. Ревидиран буџет Програма-Манифестације 2023 II &nbsp

Образац 3. Наративни извештај о реализацији Програма-Манифестације 2023 II &nbsp

Образац 3а. Финансијски извештај о реализацији Програма-Манифестације 2023 II &nbsp

Изјава 1. - Изјава о (не)прихватању одобрених средстава &nbsp

Изјава 2. - Изјава о непоседовању наменског рачуна у Управи за трезор &nbsp

Изјава 3. - Изјава да средства за реализацију нису већ обезбеђена &nbsp

Изјава 4. - Изјава о непостојању сукоба интереса &nbsp

Изјава 5. - Изјава о остајању при планираним активностима &nbsp
&nbsp

Изјава 5а. - Изјава са коригованим планом активности &nbsp

Изјава 6. - Изјава о намени средстава &nbsp

Уредба Владе РС март 2018 &nbsp

Листа вредновања и рангирања пријављених програма са предлогом одобрених средстава 2023 II Конкурс &nbsp

Одлука