II Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за 2023. годину за подстицање програма и манифестација или недостајућег дела средстава за финансирање програма и манифестација из области привреде од јавног интереса за Град Нови Сад која реализују удружења

са Нема коментара
II Јавни конкурс програми и манифестације

 

Образац 1. Пријава Манифестације 2023 II

 

Образац 2. Буџет Програма-Манифестације 2023 II

 

Образац 2а. Ревидиран буџет Програма-Манифестације 2023 II

 

Образац 3. Наративни извештај о реализацији Програма-Манифестације 2023 II

 

Образац 3а. Финансијски извештај о реализацији Програма-Манифестације 2023 II

 

Изјава 1. - Изјава о (не)прихватању одобрених средстава

 

Изјава 2. - Изјава о непоседовању наменског рачуна у Управи за трезор

 

Изјава 3. - Изјава да средства за реализацију нису већ обезбеђена

 

Изјава 4. - Изјава о непостојању сукоба интереса

 

Изјава 5. - Изјава о остајању при планираним активностима

 

Изјава 5а. - Изјава са коригованим планом активности

 

Изјава 6. - Изјава о намени средстава

 

Уредба Владе РС март 2018