ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ИЗРАДА АКЦИОНОГ ПЛАНА РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА НОВОГ САДА, ШИФРА: ЈНМВ-У-2/2018-ГУП

са Нема коментара