ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ИЗРАДА КАРАТА И ИДЕНТИФИКОВАЊЕ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНИХ НАДМЕТАЊА, ШИФРА: ЈНМВ-У-8/2018-ГУП

са Нема коментара