ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА УВОЂЕЊЕ У ПОСЕД ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ШИФРА: ЈНМВ-У-10/2018-ГУП

са Нема коментара