ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ПЕРИОД 2018.-2022. ГОДИНЕ, ШИФРА: ЈНМВ-У-10/2017-ГУП

са Нема коментара
5. Konkursna dokumentacija -JNMV-U-10-2017-GUP

 

6. Poziv za podnosenje ponuda - JNMV-U-10-2017-GUP

 

9. Odluka o dodeli ugovora - JNMV-U-10-2017-GUP

 

11. Obavestenje o zakljucenom ugovoru - JNMV-U-10-2017-GUP