ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ОБУКА ЗА СТАРЕ И УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ И ПОСЛОВЕ ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ, ШИФРА: ЈНМВ—У-12/2017-ГУП

са Нема коментара