ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ШТАМПАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА СТРНИХ УСЕВА И ЖЕТВЕ У 2018. ГОДИНИ, ШИФРА: ЈНМВ-У-9/2018-ГУП

са Нема коментара