Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Града Новог Сада, уз учешће Града Новог Сада у субвенционисању дела камате на кредите за набавку обртних средстава, опреме и механизације

са Нема коментара