Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за 2024. годину за подстицање програма и манифестација или недостајућег дела средстава за финансирање програма и манифестација из области привреде од јавног интереса за Град Нови Сад која реализују удружења.

са Нема коментара
Јавни конкурс манифестације 2024 ГУП

&nbsp

Образац 1. Пријава Манифестације 2024

&nbsp

Образац 2. Буџет Програма-Манифестације 2024

&nbsp

Образац 2а. Ревидиран буџет Програма-Манифестације 2024

&nbsp

Образац 3. Наративни извештај о реализацији Програма-Манифестације 2024

&nbsp

Образац 3а. Финансијски извештај о реализацији Програма-Манифестације 2024

&nbsp

Изјава 1. - Изјава о (не)прихватању одобрених средстава

&nbsp

Изјава 2. - Изјава о непоседовању наменског рачуна у Управи за трезор

&nbsp

Изјава 3. - Изјава да средства за реализацију нису већ обезбеђена

&nbsp

Изјава 4. - Изјава о непостојању сукоба интереса

&nbsp

Изјава 5. - Изјава о остајању при планираним активностима

&nbsp

Изјава 6. - Изјава о намени средстава

&nbsp

Уредба Владе РС март 2018

&nbsp

Листа вредновања и рангирања пријављених програма са предлогом одобрених средстава Програми и Манифестације 2024

&nbsp

Одлука Манифестације 2024