ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ТРОШКОВЕ НАБАВКЕ САДНОГ И СЕМЕНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, КОНТРОЛУ ЗЕМЉИШТА И ПЛОДОВА, СЕРТИФИКАЦИЈУ ОРГАНСКИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА И ДРУГЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ А ДЕО СУ ОСТАЛИХ МЕРА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2021. ГОДИНИ

са Нема коментара
ЈАВНИ ПОЗИВ-ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА 2021.

 

ИЗЈАВА ЗА ОРГАНЦЕ 2021.г.

 

ПРИЈАВА СУБВЕНЦИЈЕ ОРГАНСКА П.П. 2021.g