JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIJE ZA TROŠKOVE NABAVKE SADNOG I SEMENSKOG MATERIJALA, KONTROLU ZEMLJIŠTA I PLODOVA, SERTIFIKACIJU ORGANSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I DRUGE INVESTICIJE KOJE SE ODNOSE NA ORGANSKU PROIZVODNJU A DEO SU OSTALIH MERA RURALNOG RAZVOJA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2021. GODINI

sa Nema komentara
JAVNI POZIV-ORGANSKA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA 2021.

 

IZJAVA ZA ORGANCE 2021.g.

 

PRIJAVA SUBVENCIJE ORGANSKA P.P. 2021.g