Јавни позив за остваривање права на трошкове сертификације производа са ознаком географског порекла на територији Града Новог Сада у 2020. години

са Нема коментара
ЈАВНИ ПОЗИВ- ГЕОГРАФСКО ПОРЕКЛО ИЗЈАВА - ГЕОГРАФСКО ПОРЕКЛО ПРИЈАВА СУБ. СА ОЗНАКОМ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА 2020.